NEWS

2017.10.11

Just The Way You Are - Bruno Mars(愛笑む×大藪良多 Acoustic cover)

2017.9.27

もしも僕に - 関取花(愛笑む Acoustic cover)

2017.9.13

虹 - 二宮和也(愛笑む Acoustic cover)

2017.8.23

春を愛する人 - GLAY(愛笑む Acoustic cover)

2017.8.9

ベイビー・アイラブユー - TEE(愛笑む Acoustic cover)

LIVE

11.11(土)
11.5(日)
10.7(土)
10.6(金)
9.24(日)
9.22(金)
9.18(金)
9.9(土)
8.27(日)
8.11(金)
8.5(土)
7.29(土)
7.1(土)
6.24(土)
6.23(金)
6.17(土)
6.10(土)
6.7(水)
6.3(土)
5.7(日)
4.22(土)
3.24(金)
3.10(金)
3.3(金)
2.2(木)
12.4(日)
11.20(日)
11.13(日)
11.6(日)
10.29(土)
10.22(土)
10.16(日)
10.10(月)
10.2(日)
9.24(土)
9.3(土)
8.21(日)
7.9(土)
7.2(土)
6.18(土)
6.4(土)
5.29(日)
5.1(日)
4.22(金)
4.9(土)
4.3(日)
4.2(土)
3.27(日)
3.26(土)
3.23(水)
3.19(土)
3.12(土)
3.6(日)
3.2(水)
2.28(日)
2.27(土)
2.21(日)
2.14(日)
2.11(木)
1.16(土)
12.31(木)

TOPICS

pegafun-release-HP2.pngpegafun-release-HP2.png

7.1live.png7.1live.png

-instore-live.jpg-instore-live.jpg

home-store-pegasasu.jpghome-store-pegasasu.jpg

home-store-ilove.jpghome-store-ilove.jpg

home-uver_boku.gifhome-uver_boku.gif

home-pegasasu.jpghome-pegasasu.jpghome-ilove.jpghome-ilove.jpg
home-negai.jpghome-negai.jpghome-sirop.jpghome-sirop.jpg
home-suzume_a.jpghome-suzume_a.jpghome-aiemutvsp.jpghome-aiemutvsp.jpg
home_1st.jpghome_1st.jpghome-tv3.jpghome-tv3.jpg
home-yakusoku.jpghome-yakusoku.jpghome-tv2.jpghome-tv2.jpg
home-nico.jpghome-nico.jpghome-tv1.jpghome-tv1.jpg


shiitake-motutokoro.jpgshiitake-motutokoro.jpg

facebook.giffacebook.gif

side-.jpgside-.jpg

inazuma250.jpginazuma250.jpg

side_oto.jpgside_oto.jpg

side_phonenix.jpgside_phonenix.jpg

home_side_noriko_N.gifhome_side_noriko_N.gifhome_side_thiago_N.gifhome_side_thiago_N.gifhome_side_Raphael-Koji_N.gifhome_side_Raphael-Koji_N.gif

main-side.jpgmain-side.jpg

2ndalbum.jpg2ndalbum.jpg

3rdsingle.jpg3rdsingle.jpg

2ndminialbum.jpg2ndminialbum.jpg

1stminialbum.jpg1stminialbum.jpg

1stalbum.jpg1stalbum.jpg